Erfrecht Nederland

Washandje in de nek en veel drinken

Ik schrijf dit bij een temperatuur van 34 graden Celsius, met een dor gazon voor mijn neus en een weerbericht op de radio dat tropisch voorspelt voor de komende veertien dagen. Pfff, eigenlijk geen weer om na te denken en te schrijven over de vervelende zaken van het leven, zoals doodgaan of wilsonbekwaam worden. Toch ga ik u in een ouderwetse wist-u-dat-stijl wat weetjes voorleggen waarover u wellicht toch eens kunt nadenken. Daar gaan we dan.

GEHUWDEN, WIST U DAT:

 • een langstlevende testament, gemaakt voor 01.01.2003, in veel gevallen tegen u werkt op financieel gebied (erfbelasting en vermogen opeten in de zorg)?
 • er bij het eerste overlijden al erfbelasting betaald moet worden over de zogenaamde kindsdelen die de kinderen slechts op papier erven en dus helemaal niet in handen krijgen?
 • de langstlevende echtgenoot een vrijstelling heeft van meer dan zeshonderdduizend euro en deze niet of nauwelijks wordt gebruikt met een nietfiscaal ingericht testament?
 • uw kinderen bij het tweede overlijden onnodig veel erfbelasting betalen, omdat hun kindsdeel niet in de tijd gegroeid is met zes procent omdat uw testamenten daarin niet voorzien?
 • kleinkinderen in uw testament betrokken kunnen worden en zo een aanzienlijke belastingbesparing gerealiseerd kan worden?
 • het belangrijk is om ook een executeur aan te wijzen in uw testament?
 • het belangrijk is om levenstestamenten (ook wel volmachten genoemd) te maken, zodat u ook door kunt als u of uw partner bijvoorbeeld dementeert of op andere wijze wilsonbekwaam wordt?

SAMENWONENDEN, WIST U DAT:

 • het heel belangrijk is om een samenlevingscontract te maken om zo onder andere de hoge partnervrijstelling voor erfenissen te krijgen en elkaar het nabestaandenpensioen toe te kennen?
 • het heel belangrijk is om elkaar testamentair tot erfgenaam te benoemen? De wet regelt dat immers niet voor jullie.
 • het belangrijk is om levenstestamenten (ook wel volmachten genoemd) te maken, zodat u ook door kunt als u of uw partner bijvoorbeeld dementeert of op andere wijze wilsonbekwaam wordt?

WEDUWEN EN WEDUWNAARS, WIST U DAT:

 • het belangrijk is om de zogenaamde kindsdelen (die ontstaan zijn bij het overlijden van uw partner) vast te stellen én veilig te stellen voor het geval u in een zorgsituatie terechtkomt?
 • het belangrijk is om een volmacht aan uw kinderen te geven voor het geval u wilsonbekwaam wordt en zelf bijvoorbeeld uw huis niet meer zou mogen verkopen?
 • het belangrijk is om duidelijk uw wensen rondom uw levenseinde vast te laten leggen?

VOOR U ALLEN, WIST U DAT:

 • meer dan negentig procent van de Nederlanders deze zaken niet of niet goed geregeld heeft?
 • de meeste mensen het maar voor zich uit blijven schuiven om dit soort zaken te regelen?
 • u daar niet bij wilt horen?

Eerste gesprek is gratis

We helpen u graag bij uw vraagstukken op erfrechtelijk gebied, met name daar waar het gaat om het besparen van erfbelasting en het veiligstellen van uw vermogen voor zorg en de staat.

We ontvangen u graag op een van onze kantoren voor een gesprek.

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u uw eigen situatie eens tegen het licht houden? Bel ons gerust op 0800 - 1031 voor een afspraak op een van onze kantoren.

Plan direct een gratis adviesgesprek >

Rekenmodule

Bereken uw besparing bij het eerste overlijden

De experts van Erfrecht Nederland zijn specialist in de fiscale en financiële kant van erfrecht, de erfenis, een testament of schenking.

Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro’s aan erfrecht belasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg.

Enkel bij een rentedragend kindsdeel geldt dit voorbeeld.