Erfrecht Nederland

Tweetrapstestament of opvullegaat?

Veel termen in het erfrecht zijn voor de consument niet altijd even duidelijk. Wat is dat toch, een “opvullegaat”? En wat wordt er eigenlijk geregeld met een zogenaamd “tweetrapstestament”?

TWEETRAPSTESTAMENT

Dit is een testamentvorm die voornamelijk wordt gemaakt om het betalen van erfbelasting uit te stellen tot het moment dat beide partners zijn overleden. De langstlevende partner wordt tot enige erfgenaam benoemd en de kinderen worden ter zake van het eerste overlijden “onterfd”. De gehele nalatenschap komt toe aan de langstlevende partner, die heeft een hoge vrijstelling waardoor er dus bij eerste overlijden geen erfbelasting wordt betaald. Hoewel dat wellicht logisch klinkt, blijkt in de praktijk toch echt dat deze testamentvorm veel meer nadelen dan voordelen heeft. Hierover later meer.

FLEXIBEL TESTAMENT MET OPVULLEGAAT

Middels het opnemen van een zogenaamd opvullegaat krijgt de langstlevende de mogelijkheid om de erfdelen van de kinderen aan te passen ná het overlijden van de eerste ouder, zodat deze netjes binnen de vrijstelling blijven. Hierdoor wordt net als bij het tweetrapstestament bij het eerste overlijden geen erfbelasting betaald, maar doordat de kinderen niet worden onterfd behoudt u wel alle andere voordelen en flexibiliteit die het tweetrapstestament niet kent. Overigens, voor beide testamentvormen geldt dat de kinderen bij het eerste overlijden feitelijk “niets in handen” krijgen. Ze moeten gewoon wachten op de erfenis totdat beide ouders zijn overleden, maar fiscaal en voor de bescherming van uw vermogen mocht u in een zorginstelling terecht komen werken deze testamentenvormen heel anders.

NADELEN TWEETRAPSTESTAMENT

  • De totale erfbelasting eerste én tweede overlijden is vrijwel altijd hoger dan bij het flexibele testament.
  • Uw vermogen is niet beschermd in geval u wordt opgenomen in een zorginstelling.
  • De langstlevende ouder moet een aparte administratie voeren over het afgescheiden vermogen dat door de tweetrapsmaking is ontstaan, hetgeen veel administratieve rompslomp met zich mee kan brengen.

VOORDELEN OPVULLEGAAT

In nagenoeg alle gevallen is het daarom beter om een compleet fiscaal ingericht testament te maken met een opvullegaat in plaats van een tweetrapsmaking. Dit geeft veel meer flexibiliteit tot belastingbesparing bij het eerste én het tweede overlijden. Samen met het minimaliseren van de erfbelasting worden nog een aantal maatregelen genomen. U kunt hierbij denken aan:

  • Vermogen inclusief uw eigen woning veiligstellen voor de eigen bijdrage in de zorg.
  • Flexibiliteit inbouwen om na eerste overlijden nog keuzes te kunnen en mogen maken.

Ook indien u een oud langstlevende testament heeft van voor de wetswijziging van 2003 zijn bovenstaande zaken in bijna alle gevallen niet geregeld.

Laat u zich dus goed adviseren in geval u een oud langstlevende testament of een tweetrapstestament heeft.

REGEL UW ZAKEN COMPLEET ÉN OP TIJD

Los van het bovenvermelde is het voor eenieder belangrijk om uw erfrechtelijke zaken goed en compleet te regelen. Onlosmakelijk hoort bij een compleet advies ook een regeling voor de situatie van wilsonbekwaamheid van u of uw partner. Als één van u namelijk niet meer wilsbekwaam zou zijn kunnen er geen rechtshandelingen meer worden verricht en kunt u dus bijvoorbeeld uw woning niet meer verkopen, en bij het overlijden van de eerste ouder uw kinderen ook niet. Ook deze situatie kunt u prima regelen met compleet ingerichte levenstestamenten, zodat u dit soort vervelende consequenties kunt voorkomen.

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u uw eigen situatie eens tegen het licht houden? Bel ons gerust op 0800 - 1031 voor een afspraak op een van onze kantoren.

Plan direct een gratis adviesgesprek >

Rekenmodule

Bereken uw besparing bij het eerste overlijden

De experts van Erfrecht Nederland zijn specialist in de fiscale en financiële kant van erfrecht, de erfenis, een testament of schenking.

Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro’s aan erfrecht belasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg.

Enkel bij een rentedragend kindsdeel geldt dit voorbeeld.