Erfrecht Nederland

Verlaag tijdig uw vermogen

Op enig moment in uw leven is het wat minder prettig als u veel spaargeld heeft, of een woning zonder hypotheek. Namelijk bij uw overlijden, of als u naar een zorginstelling verkast. Dan werkt dat mooie vermogen ineens tegen u en moet u (weer) veel gaan betalen. U kunt een aantal maatregelen nemen om dat te voorkomen.

SCHENKEN

U kunt uw vermogen gaan wegschenken aan uw toekomstige erfgenamen, vaak de kinderen. Voordeel: uw kinderen krijgen echt vermogen binnen en kunnen er ook echt iets mee. Nadeel: u bent uw vermogen kwijt en krijgt het nooit meer terug.

SCHENKEN OP PAPIER

schenkt uw vermogen weg op papier. Dat betekent dat u een schenking aan uw kinderen doet en uw geld per direct weer van hen terug leent. Per saldo heeft u uw vermogen dus nog altijd in uw bezit, maar heeft u een schuld aan uw kinderen. U moet over deze schuld elk jaar zes procent rente betalen (over de bank) en de hele constructie moet notarieel zijn vastgelegd. Doet u dat niet, dan zal de fiscus deze schenking niet accepteren als schenking maar behandelen als erfenis. Voordeel: u verlaagt uw vermogen in box 3 en daarmee de eigen bijdrage in de zorg. Nadeel: kostbare constructie. U moet elk jaar rente betalen, kinderen krijgen per saldo de
schenking nog niet binnen maar alleen de rente (onbelast).

UITBETALEN KINDSDELEN

Wat veel mensen niet weten, is dat het zogenaamde kindsdeel van een overleden partner onder voorwaarden mag worden uitgekeerd aan de kinderen. Het is dan wel
verstandig om dit kindsdeel eerst vast te stellen, goed vast te leggen dat de uitbetaling geen schenking is en vervolgens uit te betalen. Mocht u niet willen uitbetalen, dan is het op zijn minst verstandig om te regelen dat de kindsdelen niet opgegeten hoeven te worden als de langstlevende in de zorg terechtkomt. Voordeel: kindsdeel telt niet meer mee - of slechts beperkte periode - voor de eigen bijdrage in de zorg. Nadeel: weinig nadelen, behalve de eenmalige kosten van het opstellen van de betreffende documenten.

FLEXIBELE TESTAMENTEN OPSTELLEN

De meeste mensen hebben testamenten waarin wordt geregeld dat de echtelijke woning altijd naar de langstlevende gaat. Dus ook als de langstlevende al in de zorg
zou zitten bij het sterven van de eerste. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Daarom is het voor eenieder met een eigen woning goed en raadzaam om een correct testament te maken waarbij de woning kan worden veiliggesteld voor de zorgbijdrage. Dat kunt u alsdan regelen na het eerste overlijden. Voordeel: flexibiliteit rondom de woning.
Mogelijkheid om de waarde van de woning niet af te geven aan de staat. Nadeel: eenmalige investering in het opstellen van de fiscale testamenten (en eventuele
volmachten).

KLEINKINDEREN

Door uw kleinkinderen in uw testamenten te noemen, kunt u een fiscale vrijstelling gebruiken van ongeveer twintigduizend euro per kleinkind. Dat kunt u regelen voor zowel
het eerste als het tweede overlijden. Door het alvast te regelen bij het eerste overlijden, heeft de langstlevende een lager vermogen en zal de zorg derhalve eveneens grip krijgen op een lager vermogen. Voordeel: emotioneel leuk om iets direct aan kleinkinderen na te laten, minder erfbelasting, minder bijdrage in de zorg. Nadeel: kosten
voor opstellen testamenten, eigen kinderen erven iets minder. Kortom, er kan heel veel. Beoordeel samen met ons of het voor u zin heeft om dit te regelen.

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u uw eigen situatie eens tegen het licht houden? Bel ons gerust op 0800 - 1031 voor een afspraak op een van onze kantoren.

Plan direct een gratis adviesgesprek >

Rekenmodule

Bereken uw besparing bij het eerste overlijden

De experts van Erfrecht Nederland zijn specialist in de fiscale en financiële kant van erfrecht, de erfenis, een testament of schenking.

Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro’s aan erfrecht belasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg.

Enkel bij een rentedragend kindsdeel geldt dit voorbeeld.