Erfrecht Nederland

Help uw naasten door de crisis!

Gelukkig neemt de overheid in deze haar verantwoordelijkheid en worden brede maatregelen afgekondigd om de ontstane schade daar waar mogelijk op te vangen en de schade voor de ondernemers en zzp’ers te beperken.

Ondanks deze maatregelen is toch de verwachting dat veel mensen in financiële nood zullen komen en zelfs wellicht in staat van faillissement zullen geraken. Deze mensen in nood kunnen ook uw kinderen zijn en wellicht kunt u hen tijdig helpen in deze moeilijke tijd.

De mogelijkheden op een rij:

Schenken in geld

Indien uw kind in acute liquiditeitsproblemen raakt in deze crisis kunt u overwegen om een bedraag ineens aan dit kind te schenken. Grofweg de eerste EUR 5.500 is vrijgesteld van schenkbelasting, maar natuurlijk kunt u ook meer schenken. Over dit meerdere dient alsdan 10% schenkbelasting te worden betaald indien de schenking in dit jaar onder de EUR 125.000 blijft.

Voor het kind in financiële problemen kan dit een directe oplossing zijn. Voor de ouder die het geld “wegschenkt” betekent dit een lager vermogen, en dus een lagere belastingheffing in box III.

Schenken in geld in combinatie met een lening en kwijtschelding(en)

Indien u uw kind geldelijk wilt ondersteunen, en geen schenkbelasting wilt afdragen kunt u kiezen voor de volgende optie. Stel u wilt u kind EUR 25.000 laten toekomen, zonder schenkbelasting. In dat geval kunt u ervoor kiezen om in dit jaar EUR 5.500 te schenken binnen de jaarlijkse belastingvrijstelling, en het restbedrag te verstrekken middels een lening aan het kind. Op deze lening gaat u dan jaarlijks een bedrag kwijtschelden gelijk aan de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Binnen 5 jaar heeft u dan dit hele bedrag overgeheveld aan uw kind zonder een euro schenkbelasting.

Het is wel aan te raden de lening-overeenkomst goed en zakelijk vorm te geven en de kwijtscheldingen formeel op papier vast te leggen.

De eenmalig verhoogde vrijstelling

Wilt u uw kinderen of anderen helpen om hun lasten te verlichten in deze tijden van crisis. Dan kunt u ook overwegen om een grote schenking van EUR 103.000 te doen aan eenieder die jonger is dan 40 jaar. De voorwaarde is dat deze schenking dan wordt aangewend voor de aankoop of verbouwing van de (box I) woning. Of ter aflossing van de hypotheek op deze woning.

Samen met de maatregelen die banken nu gaan aankondigen (uitstellen van aflossingen etc) kan deze schenking voor uw naasten leiden tot een behoorlijke lastenvermindering en dus bijdragen aan de oplossing van financieel ongemak.

Indien u van deze vrijstelling gebruik wenst te maken raden wij u aan een uitgebreide schenkovereenkomst hiertoe op te laten stellen, in combinatie met het doen van de aangifte schenkbelasting. Zonder deze aangifte maakt u immers geen gebruik van de vrijstelling en wordt de schenking alsnog belast.

Vermogensoverdracht van ouders naar kinderen middels beleggingen

Als u als ouder de laatste jaren goed heeft gespaard en wellicht een gedeelte van uw geld heeft geïnvesteerd op de beurs dan heeft u de afgelopen periode flinke verliezen geleden. Hoewel dit natuurlijk heel vervelend voor u is, biedt dit natuurlijk ook een kans op vermogensoverdracht van deze fors gezakte aandelen.

U zou immers kunnen overwegen om deze laagstaande aandelen te schenken aan uw kinderen. Er zullen immers weer betere tijden komen die zorgen voor hogere beurskoersen, welke dan onbelast zullen aanwassen bij uw kinderen.

Dit is niet direct een maatregel die u neemt als uw kinderen in acute geldnood zitten, maar zou wel interessant kunnen zijn als financieel planningsinstrument voor bijvoorbeeld een aanvulling op de oudedagsvoorzieningen van uw kind of kinderen.

Uitbetaling kindsdeel

Stel uw partner is al overleden en één van uw kinderen komt financieel in de problemen. Dan kunt u nadenken om te gaan schenken of lenen aan uw kind om deze nood op te vangen. De mogelijkheid die vaak niet overdacht wordt is de uitbetaling van het zogenaamde kindsdeel waarop de kinderen recht hebben gekregen bij het overlijden van de eerste ouder, maar in de meeste gevallen nooit is uitbetaald, en dus nog in het vermogen van de langstlevende ouder zit. Ook hiermee kunt u acute financiële nood bij uw kind of kinderen oplossen, of natuurlijk gewoon zorgen dat uw kinderen wat ruimer kunnen leven. “Liever met de warme hand, dan met de koude hand” is dan het adagium!

Familiebank

Als laatste mogelijkheid nog het volgende. Indien u over voldoende middelen beschikt kunt u altijd overwegen voor uw kinderen als geldverstrekker op te treden. Met andere woorden; kinderen lenen dan bij u de gelden die ze gaan gebruiken voor de woning. De rente die uw kinderen dan (aan u gaan betalen) is voor de kinderen aftrekbaar als hypotheekrente, en is bij u als ouder niet belast als inkomen. Op deze manier houdt u de geldstroom binnen de familie, en betaalt de fiscus een stukje mee middels de renteaftrek.

Algemene opmerkingen

De bovenvermelde mogelijkheden zijn in grote lijnen omschreven en bieden geen uitputtende opsomming van mogelijkheden. Voor alle maatregelen geldt dat de uitvoering hiervan moet passen bij uw situatie en altijd schriftelijk moet worden vastgelegd binnen de daartoe geldende wet- en regelgeving. Voor alle schenkingen en vermogensoverdrachten in welke zin dan ook raden wij aan te bepalen dat deze alleen toekomen aan de oorspronkelijke verkrijgers en niet voor verdeling vatbaar zijn met (toekomstige) ex-partners.

Testamenten & volmachten

Los van bovenvermelde maatregelen is het voor eenieder die een belang te beschermen heeft verstandig om testamenten en volmachten op te laten stellen, met zowel civiele als vermogensrechtelijke inhoud. Op deze manier wordt bereikt dat uw vermogen zo weinig mogelijk vatbaar is voor de erf/schenkbelasting en niet onnodig wordt opgegeten middels de eigen bijdrage in de zorg. Tevens wordt in de ruimste zin van het woord geregeld dat u door kunt ingeval van wilsonbekwaamheid.

Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden zoals hierboven omschreven.

We ontvangen u graag ook in deze tijd op onze kantoren in Sittard, Stein, Herten, Horst & Valkenburg a/d Geul. 

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM op. Uw gezondheid en die van onze medewerkers staat natuurlijk voorop!

We wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijden. Blijf kalm en gezond!

 

De Erfrecht Planners
Namens deze,

Mat Scheepers

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u uw eigen situatie eens tegen het licht houden? Bel ons gerust op 0800 - 1031 voor een afspraak op een van onze kantoren.

Plan direct een gratis adviesgesprek >

Rekenmodule

Bereken uw besparing bij het eerste overlijden

De experts van Erfrecht Nederland zijn specialist in de fiscale en financiële kant van erfrecht, de erfenis, een testament of schenking.

Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro’s aan erfrecht belasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg.

Enkel bij een rentedragend kindsdeel geldt dit voorbeeld.