Erfrecht Nederland

Erfenissen en beleggingen

Als u erfgenaam bent in een nalatenschap, komt er veel op u af. U zult allereerst moeten besluiten of u de erfenis gaat aanvaarden en zo ja onder welke voorwaarden. In de praktijk wordt er vaak gekozen voor een zuivere aanvaarding. Dat houdt in dat de erfgenaam de erfenis in zijn geheel accepteert en alle bezittingen en schulden geërfd zullen worden.

Veelal zijn de bezittingen in een erfenis vrij statisch en is de waarde goed te bepalen, ook voor de periode dat u bezig bent met de afwikkeling van de nalatenschap. De waarde van een woning wordt bijvoorbeeld altijd vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde. De waarde van spaargelden is ook goed te
bepalen per sterfdatum. Maar wat te doen als de erfenis ook een beleggingsportefeuille bevat? Of als er bijvoorbeeld cryptomunten in de erfenis zitten?

BELEGGINGSPORTEFEUILLE IN ERFENIS

Laten we beginnen met een reguliere beleggingsportefeuille. Stel u bent erfgenaam in een erfenis waarin ook een beleggingsportefeuille zit van ongeveer 300 duizend euro. In dat geval moet u zich goed realiseren dat de erfbelasting wordt berekend over deze waarde per sterfdatum. Indien er na overlijden een flinke beurscrash komt en deze portefeuille nadien nog maar 220 duizend euro waard is, dan dient u toch af te rekenen over de hogere waarde van 300 duizend euro per sterfdatum. Het verdient daarom aanbeveling om meteen na een overlijden goed te overleggen wat te doen met de beleggingen: of per direct geheel of
gedeeltelijk verkopen om de waarde veilig te stellen, of de beleggingsportefeuille in stand houden. Steeds dient per individuele situatie bekeken te worden wat te doen.

CRYPTOMUNTEN IN ERFENIS

Het is iets van de laatste jaren, maar inmiddels niet meer weg te denken uit het beleggingslandschap: cryptomunten zoals bijvoorbeeld bitcoins of ethereums. Indien u in deze of andere munten belegt, is het heel belangrijk om de toegangscode tot uw munten - de zogenaamde seed phrase - goed te bewaren. Zonder deze code komt u immers niet meer aan uw digitale munten. En niet meer betekent ook echt nooit meer. Dus het is voor uzelf al belangrijk om deze code goed te bewaren, maar natuurlijk ook voor de situatie dat u komt te overlijden. Uw erfgenamen zijn middels de erfenis namelijk wel juridisch gerechtigd tot uw digitale munten, maar kunnen er feitelijk niet over beschikken. Op deze manier kan uw cryptocurrency verloren gaan.

TESTAMENTEN EN VOLMACHTEN

In uw testamenten en volmachten kunt u veel zaken opnemen om minder erfbelasting te betalen en uw vermogen veilig te stellen voor de eigen bijdrage in de zorg. Maar u kunt natuurlijk eveneens vertrouwelijke zaken en codes opnemen in uw testamenten. Zo ook uw toegangscode tot uw cryptovaluta. Ook kunt u voor deze
codes een akte van depot laten maken, welke ook kan worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Op deze manier waarborgt u de toegang tot uw cryptomunten voor uw nabestaanden.

AFWIKKELING NALATENSCHAP

Het bovenvermelde is goed om te weten, maar natuurlijk slechts een klein deel van de afwikkeling van een nalatenschap. Voor de totale afwikkeling van een erfenis kunnen wij van dienst zijn. Hierbij kunt u onder meer denken aan aanvaarding erfenis, verklaring van erfrecht, aangifte erfbelasting en het opstellen van de boedelbeschrijving voor de bepaling en veiligstelling van de kindsdelen.

Waarvan akte.

Mat Scheepers,
fiscalist (specialisatie erven en schenken)

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u uw eigen situatie eens tegen het licht houden? Bel ons gerust op 0800 - 1031 voor een afspraak op een van onze kantoren.

Plan direct een gratis adviesgesprek >

Rekenmodule

Bereken uw besparing bij het eerste overlijden

De experts van Erfrecht Nederland zijn specialist in de fiscale en financiële kant van erfrecht, de erfenis, een testament of schenking.

Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro’s aan erfrecht belasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg.

Enkel bij een rentedragend kindsdeel geldt dit voorbeeld.