Erfrecht Nederland

Herfst

In ons mooie vak spreken we doorlopend met onze klanten over de vervelende onderwerpen van het leven. Namelijk over de dood, wilsonbekwaam worden en mogelijke opname in een zorgcentrum. Het zijn inderdaad niet de leukste onderwerpen, maar ze horen wel gewoon bij het leven. En als de bladeren in de natuur beginnen te vallen, beginnen mensen ook weer meer na te denken over de vergankelijkheid van het leven. Met een glas rode wijn erbij.

TESTAMENT MAKEN?

De redenen om een testament te maken kunnen heel divers zijn en soms ook heel duidelijk. Zo kunt u in een testament aangeven wie uw erfgenamen zijn, dat de schoonkinderen niet met uw erfenis ervandoor gaan en dat ene mooie schilderij in de familie blijft. Wat velen niet weten, is dat door het maken van uitgebreide, fiscaal ingerichte testamenten nog veel meer geregeld kan worden. Zaken waaraan wellicht niet meteen wordt gedacht, maar die bij nader inzien wel heel belangrijk zijn voor mensen die hun nalatenschap compleet geregeld willen hebben. Zaken uitgebreider regelen brengt immers ook extra kosten met
zich mee.

WAT KAN ZOAL GEREGELD WORDEN? EN IS DAT NIET ALLEEN IETS VOOR ECHT VERMOGENDE MENSEN?

De laatste vraag is het makkelijkst te beantwoorden: nee. Het is echt aantoonbaar níét zo dat alleen mensen met heel veel vermogen profijt hebben van het maken van uitgebreide testamenten en volmachten.
Een gezin met een doorsnee woning, twee kinderen en een beetje spaargeld wil immers waarschijnlijk ook gewoon volledig geregeld hebben dat de erfenis niet onnodig wordt belast en dat het vermogen niet wordt
opgegeten in een bejaardenhuis. Eenieder zou zich de volgende vragen
moeten stellen.

  • Wil ik mijn vermogen en mijn huis veiligstellen voor de zorg?
  • Is het raadzaam om te regelen dat het te vererven vermogen over twee overlijdens gezien zo laag mogelijk belast wordt met erfbelasting?
  • Wil ik mijn kinderen zo veel mogelijk nalaten?
  • Vind ik het belangrijk om zaken goed te regelen voor de situatie van mogelijke wilsonbekwaamheid?

Belangrijke onderwerpen voor velen van u, daarvan ben ik zeker. De Erfrecht Planners adviseren u graag breed over al deze onderwerpen.

KUNNEN WE EEN DERGELIJK ADVIES WEL BETALEN?

Dat het inschakelen van een adviseur kosten met zich meebrengt weet iedereen. Daarover kan geen discussie zijn. Zowel voor De Erfrecht Planners als ook voor collegaerfrechtadviseurs, accountants, fiscalisten
en financieel planners kan moeilijk gesteld worden dat ze enkel een kostenverhogende factor zijn. Ze voegen immers ook een hele hoop bewustwording, kennis en kunde toe aan het hele adviestraject. Alles met als doel om het voor hun klanten zo goed en compleet mogelijk te regelen.

Of u een dergelijk advies kunt betalen én of het voor u zinvol is om gebruik te maken van onze dienstverlening, leggen we u graag uit in een eerste kosteloos en persoonlijk onderhoud. We zien in de praktijk dat de eenmalige totale kosten van het adviestraject (dus inclusief de notariskosten) in nagenoeg alle situaties wegvallen tegen de opbrengsten van het advies. Uiteraard informeren we u hierover altijd vooraf.

We staan voor u klaar op onze vestigingen in Sittard, Stein, Herten, Horst en Valkenburg aan de Geul. Belt u ons gerust voor een
afspraak en een lekkere kop koffie.

Waarvan akte.

Mat Scheepers,
fiscalist (specialisatie erven en schenken)

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u uw eigen situatie eens tegen het licht houden? Bel ons gerust op 0800 - 1031 voor een afspraak op een van onze kantoren.

Plan direct een gratis adviesgesprek >

Rekenmodule

Bereken uw besparing bij het eerste overlijden

De experts van Erfrecht Nederland zijn specialist in de fiscale en financiële kant van erfrecht, de erfenis, een testament of schenking.

Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro’s aan erfrecht belasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg.

Enkel bij een rentedragend kindsdeel geldt dit voorbeeld.