Erfrecht Nederland

Erfbelasting

Erfrecht Nederland is uw partner in erfrechtplanning met een focus op erfbelastingoptimalisatie. Ons team van erfrechtexperts bieden maatwerkadvies om uw nalatenschap te beschermen en erfbelasting te minimaliseren. 

In een persoonlijk gesprek kunnen onze experts u meer vertellen over de mogelijkheden binnen uw specifieke situatie. Plan direct online een vrijblijvend consult in bij u in de buurt. 

Afspraak inplannen

 

Erfbelasting berekenen

Hoeveel erfbelasting moet ik betalen?

Erfbelasting is een belangrijke overweging bij het plannen van uw nalatenschap. Het kan een aanzienlijke impact hebben op de nalatenschap die u wilt overdragen aan uw dierbaren. Gelukkig zijn er strategieën om deze belasting te minimaliseren door de juiste acties te ondernemen. 

Door tijdig actie te ondernemen, zoals het benutten van fiscale vrijstellingen, het doen van schenkingen, het opstellen van een goed doordacht testament en het gebruik van truststructuren, kunt u ervoor zorgen dat uw dierbaren zo min mogelijk belasting hoeven te betalen. Onze specialisten zijn op de hoogte zijn van de laatste wetgeving en mogelijkheden op het gebied van erfrecht en belastingen en kunnen u hierin adviseren.

Erfbelasting wordt berekend op basis van de waarde van de nalatenschap en de relatie tussen de erflater en de erfgenamen. Dit is heeft dus met meerdere factoren te maken en is voor elk persoon en situatie anders. Bij het overdragen van uw vermogen, inclusief onroerend goed, geld en andere bezittingen, is het essentieel om de erfbelasting nauwkeurig te berekenen. Dit omvat het identificeren van mogelijke vrijstellingen en het optimaliseren van fiscale strategieën.

Met een grondige planning en het nemen van de juiste stappen kunnen onze erfrechtexperts niet alleen de erfbelasting minimaliseren, maar ook voor u zorgen voor een soepele overdracht van uw vermogen aan uw dierbaren.

Wanneer erfbelasting betalen? 

Erfbelasting moet worden betaald wanneer er sprake is van een erfenis na het overlijden van een persoon. Daarnaast kan ook schenkbelasting verschuldigd zijn bij grote schenkingen die tijdens het leven worden gedaan.

In beide gevallen is het belangrijk om tijdig aangifte te doen en de juiste stappen te nemen om de erfbelasting nauwkeurig te berekenen en te betalen volgens de geldende regels en tarieven.

Wilt u voorkomen dat uw dierbaren veel erfbelasting moeten gaan betalen? Dan is het verstandig om een aantal zaken alvorens uit te zoeken en te zorgen dat de erfbelasting wordt geminimaliseerd. Onze erfrechtexperts kunnen u hierbij assisteren en adviseren

 

Vrijstelling erfbelasting

Vrijstellingen bij erfbelasting zijn bedragen die u mag erven zonder dat er belasting over betaald hoeft te worden. In Nederland zijn er verschillende vrijstellingen die van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van de relatie tussen de overledene en de erfgenaam. 

Het is belangrijk om te weten dat deze vrijstellingen regelmatig kunnen veranderen, afhankelijk van wetgeving en beleidswijzigingen. Laat u adviseren om de specifieke situatie te bespreken en te bepalen welke vrijstellingen in dit geval van toepassing zijn.

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs.

Algemene vrijstelling erfbelasting

Jaarlijks worden er vrijstellingen vastgesteld die voor iedereen gelden en die van toepassing is op de totale nalatenschap. Daarnaast zijn er dan nog specifieke vrijstellingen voor erfbelasting. 

Vrijstelling erfbelasting partner

De partner heeft de hoogste vrijstelling. Dit betekent dat een echtgenoot of geregistreerd partner meer mag erven voordat er erfbelasting verschuldigd is dan andere erfgenamen. De hoogte van deze vrijstelling kan echter wel variëren per situatie.

Vrijstelling erfbelasting kinderen en kleinkinderen

Erfenissen voor kinderen en kleinkinderen hebben vrijstellingen. Deze zijn over het algemeen lager dan die voor de partner. De vrijstelling voor kinderen wordt echter hoger naarmate ze jonger zijn.

Vrijstelling erfbelasting bedrijfsopvolging

Bij het erven van een onderneming kunnen er speciale vrijstellingen en regelingen gelden om de bedrijfsopvolging soepeler te laten verlopen.

 

Erfbelasting kindsdeel

Het kindsdeel is een specifiek aspect van erfbelasting dat van toepassing is wanneer een ouder overlijdt en er kinderen zijn die recht hebben op een deel van de nalatenschap. 

Het kindsdeel bestaat uit het erfdeel dat de kinderen volgens de wet zouden ontvangen als er geen testament was opgesteld. Dit erfdeel kan belast worden met erfbelasting, afhankelijk van de waarde van de erfenis.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe het kindsdeel wordt berekend en belast, aangezien dit invloed kan hebben op de uiteindelijke verdeling van de nalatenschap en de financiële situatie van de erfgenamen. Het is daarom belangrijk om tijdig zaken vast te leggen in bijvoorbeeld een testament. Op die manier legt u niet alleen vast wat uw wensen en behoeftes zijn, maar krijgt u ook inzicht in de erfbelasting van onder andere het kindsdeel. 

Erfbelasting huis

Erfbelasting op een huis is een veelvoorkomend onderwerp bij nalatenschappen. Wanneer een huis wordt geërfd, kan hier erfbelasting over verschuldigd zijn, afhankelijk van de waarde van het huis en de relatie tussen de overledene en de erfgenaam.

Erfbelasting woning berekenen en beperken

De waarde van het huis op het moment van overlijden van de eigenaar bepaalt de hoogte van de erfbelasting. Deze waarde kan worden bepaald door een taxatie of door gebruik te maken van andere waarderingsmethoden die worden erkend door de belastingdienst.

Een manier om erfbelasting op een woning te beperken is door een levensverzekering af te sluiten. Het geld van de levensverzekering kan worden gebruikt om de erfbelasting te voldoen, zodat het huis niet verkocht hoeft te worden om de belasting te betalen.

Een andere manier om erfbelasting op een huis te verminderen, is door schenkingen te doen tijdens het leven van de eigenaar. Door het huis of een deel ervan te schenken aan erfgenamen, kan de waarde van de nalatenschap worden verlaagd, wat kan resulteren in lagere erfbelasting.

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is een belasting die wordt geheven over de erfenis die iemand ontvangt na het overlijden van een persoon. Wanneer iemand overlijdt, kan diegene vermogen zoals geld, vastgoed, aandelen en andere bezittingen, achterlaten aan erfgenamen. De erfgenamen moeten erfbelasting betalen over de waarde van deze erfenis, afhankelijk van de hoogte van het geërfde bedrag en de relatie tussen de overledene en de erfgenaam. Het doel van erfbelasting is om de overdracht van vermogen van de ene generatie naar de andere te belasten en tegelijkertijd de overheidsinkomsten te verhogen.

Rekenmodule

Bereken uw besparing bij het eerste overlijden

De experts van Erfrecht Nederland zijn specialist in de fiscale en financiële kant van erfrecht, de erfenis, een testament of schenking.

Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro’s aan erfrecht belasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg.

Enkel bij een rentedragend kindsdeel geldt dit voorbeeld.