Erfrecht Nederland

Testament is een menukaart, kies wat u straks het beste smaakt

Als u van plan bent om over vier jaar eens lekker uit eten te gaan, belt u dan nu alvast het restaurant om door te geven wat u dán wenst te eten? Het antwoord is: nee, natuurlijk niet.

Langstlevende testament

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat mensen het liefst hun keuzes openhouden totdat zaken actueel worden. Jaren voordat u gaat uit eten doorgeven wat u wenst te eten, is natuurlijk van de zotte, dat doet niemand. Toch doen velen van u dat wel in het zogenaamde langstlevende testament, waarin héél lang geleden al precies is vastgelegd wat er met uw vermogen gaat gebeuren als u sterft. Zonder te weten wat op dat moment de persoonlijke situatie is van de langstlevende, de vermogenspositie en de regelgeving. Kortom, in een langstlevende testament heeft u heel star vastgelegd onder welke voorwaarden uw erfgenamen van u erven. En dat is niet meer van deze tijd.

De langstlevende erft dan namelijk tezamen met de kinderen de helft van het vermogen, waarbij de kinderen hun deel pas uitbetaald krijgen als ook de langstlevende overlijdt. De langstlevende gaat echter wel meteen erfbelasting betalen over de delen van de kinderen, en het vermogen blijft helemaal van de langstlevende. Dat laatste betekent dan ook dat de langstlevende het hele vermogen eventueel meeneemt naar een zorginstelling en daar middels de Wet langdurige zorg (Wlz) het vermogen gaat opeten. Geen keuze dus, onnodig belasting betalen én vermogen opeten in de zorg.

Fiscaal ingericht testament met keuzes


Hoewel de hierboven beschreven testamentvorm (langstlevende) sterk achterhaald is, is het toch nog steeds het testament dat de meesten van u hebben. Ook de mensen die geen testament hebben kiezen middels de wettelijke regeling impliciet voor een starre, fiscaal nadelige vererving. Sinds 2003, toen het nieuwe erfrecht is ingevoerd, kan middels een fiscaal ingericht keuzetestament optimale flexibiliteit worden ingebouwd, zodat u na het overlijden van de eerst stervende partner nog alle tijd heeft om de volgende keuzes te maken: 

  1. Wel of geen erfbelasting betalen bij het eerste overlijden?
  2. Het huis wel of niet in eigendom naar de langstlevende? Of naar de kinderen?
  3. Wel of geen zes procent rente op de kindsdelen?
  4. Hoe groot wilt u de kindsdelen hebben?
  5. De fiscale keuzes dusdanig vormgeven dat uw vermogen goed beschermd is tegen opeten in de zorg.

Door het inbouwen van deze keuzes in uw testamenten, schept u voor de langstlevende de mogelijkheid om de vererving financieel zo gunstig mogelijk te laten verlopen en de nieuwe situatie optimaal te laten aansluiten op de persoonlijke wensen die de langstlevende dán heeft.

Maak een vrijblijvende afspraak

Onze ervaring is dat veel testamenten niet, of niet volledig, fiscaal flexibel zijn ingericht waardoor u beperkt wordt in uw keuzes na het eerste overlijden. Velen komen daar echter pas achter als iemand al overleden is. Helaas kan er dan niets meer aangepast worden. Om deze redenen roepen wij u dan ook op om uw bestaande testamenten samen met ons tegen het licht te houden en te laten beoordelen. Wij maken voor u inzichtelijk hoe u veel erfbelasting kunt besparen en uw vermogen kunt veiligstellen voor de zorgregelingen.

Uiteraard informeren wij u ook over het opstellen van volmachten / levenstestamenten voor het geval u wilsonbekwaam zou worden. Wij zijn u graag van dienst en nodigen u uit voor een kosteloos gesprek bij ons op kantoor. Een eerste gesprek op kantoor is voor onze rekening!

Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u uw eigen situatie eens tegen het licht houden? Bel ons gerust op 0800 - 1031 voor een afspraak op een van onze kantoren.

Plan direct een gratis adviesgesprek >

Rekenmodule

Bereken uw besparing bij het eerste overlijden

De experts van Erfrecht Nederland zijn specialist in de fiscale en financiële kant van erfrecht, de erfenis, een testament of schenking.

Wij weten als geen ander hoe u duizenden euro’s aan erfrecht belasting bespaart, belastingvrij schenkt en voorkomt dat uw vermogen verdwijnt naar de zorg.

Enkel bij een rentedragend kindsdeel geldt dit voorbeeld.